Line Up - Air Beatz 2023

First Resident | TBA

 

Wird noch bekannt gegeben

Second Resident | TBA

 

Wird noch bekannt gegeben

First Headliner | TBA

 

Wird noch bekannt gegeben

Second Headliner | TBA

 

Wird noch bekannt gegeben

Third Headliner | TBA

 

Wird noch bekannt gegeben